T.C.
ZONGULDAK
KİLİMLİ İLÇESİ
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ
YAKACAK YARDIMLARI
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa
 Not: En geç yan taraftaki sütunda belirtilen sürelerde başvurular karara bağlanır. Uygun bulunan başvurulurda yakacak yardımı teslimi, eldeki stok mevcuduna göre yapılır.
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
SOSYAL DESTEK YARDIMLARI (Bir Defaya Mahsus Para/  Periyodik Nakit
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
EĞİTİM YARDIMLARI
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa)
4. Öğrenci Belgesi
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI (ŞNT)
1. SYDV Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Formu(İlk defa yapılan başvuruluyorsa)
2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin) (İlk defa  başvuruluyorsa)
3. Öğrenci Belgesi
4. Çocukların Kimlik Fotokopisi
 
30 GÜN
 
ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI (ŞNT)
1. SYDV Şartlı Sağlık Yardımı Başvuru Formu (İlk defa başvuruluyorsa)
2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin) (İlk defa başvuruluyorsa)
3. Çocukların Kimlik Fotokopisi
 
30 GÜN
AFET DESTEKLERİ
 
(Bakanlık tarafından afet ilan edilirse.)
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi
4. Hasar tespit raporu/Yangın raporu vb.
30 GÜN
GENEL SAĞLIK SİGORTASI
 
1. GSS başvuru formu  (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi  (kendisi, eşi ve ailedeki 18 yaş üstü çocuklar, aynı hanede kalıyorsa anne, babanın) 
 
30 GÜN
PROJE DESTEKLERİ (GELİR GETİRİCİ PROJELER)
1. Fayda sahibi başvuru formu
2. Proje hazırlama formatı
3. Proje başvuru formu
4.Başvuru yapan kişinin kimlik fotokopisi
5. Proje yapacak kişinin iş tecrübesini kanıtlayıcı belge (ustalık, kalfalık, diploma, sertifika, referans mektubu vs.)
Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu en geç yan taraftaki sütunda belirtilen sürelerde Mütevelli Heyeti tarafından karara bağlanır.
30 GÜN
PROJE DESTEKLER(GEÇİCİ İSTİHDAM PROJELERİ, İSTİHDAM EĞİTİM PROJELERİ VE SOSYAL HİZMET PROJELERİ)
1. Fayda sahibi başvuru formu
2. Proje hazırlama formatı
3. Proje başvuru formu
30 GÜN
EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK DÜZENLİ NAKİT YARDIM
1-SYDV Başvuru Kayıt Formu ( İlk defa başvuru yapılıyorsa)
2- Başvuru Dilekçesi
3- Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuru yapılıyorsa)
30 GüN (İlk Defa Başvuruluyorsa)
2022 SAYILI KANUNUN UYGULAMASI
(65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARI İLE ÖZÜRLÜ VE MUHTAÇ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI)
1- 2022 Başvuru Kayıt Formu ( İlk defa başvuru yapılıyorsa)
2- Başvuru Dilekçesi
3- Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuru yapılıyorsa)
 
30 GÜN (İlk Defa Başvuruluyorsa)
 
MUHTAÇ ASKER YAKINI YARDIMI
1. Muhtaç asker yakını maaşı başvuru formu
2- Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi
(Evli ise eşi,bekar ise annesi)
 
 
30 GÜN
ÖKSÜZ YETİM VE ASKER ÇOCUĞU (ÖYAÇ) YARDIM PROGRAMI
1-Anne ve çocukların kimlik fotokopisi.
2-Vukuatlı nüfus kayıt örneği.
3-Annenin 1 adet vesikalık fotoğrafı.
       30 GÜN
 
SOSYAL UYUM YARDIMI (SUY)
1-SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk Defa Başvuru Yapılıyorsa)
2-Başvuru Dilekçesi
3-Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk Defa Başvuru Yapılıyorsa
30 GÜN
Not:
Belirtilen hizmetlerden faydalanılmak üzere başvurulması için 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun ilgili hükümleri gereğince iş ve işlemler yapılmaktadır. Bu Kanunun amacı; fakr-u zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye'ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmektir.
 
         Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İLK MÜRACAAT YERİ
İsim               :  Volkan ATAŞ
Unvan            : SYDV Müdürü
Adres             : Merkez Mah. Karaelmas Cad. No:17/A
Tel                  : 03722600091
Faks                 :03722600089
E-Posta          :Zonguldak.Kilimli@sydv.org.tr
 
İKİNCİ MÜRACAAT YERİ
İsim                 :   Ünal KOÇ
Unvan              :  KilimliKaymakamı
Adres               :  Merkez Mah. Karaelmas Cad. No:17/A
Tel                    :  03722700301
Faks                 :  03722700302
Web                  : kilimli@icisleri.gov.tr.