Sıra No
Hizmetin Adı
Başvuruda İstenen Belgeler
Hizmetin Tamamlanma Süresi(En Geç)
 
1
Evrak Kayıt/takip/dağıtımı
İlgili evrak
3 Gün
 
2
Vatandaşların Hekim Seçme,
1-Vatandaşın Hekim Değişikliği Talep Dilekçesi
1 Hafta
 
Hekim Değişikliği Talepleri
2-Kimlik Fotokopisi
 
3
Aile Hekimleri Denetlemeleri
1-Denetime Giden Hekim Tarafından Doldurulan Denetim Formları
1 Ay
 
4
Personel Planlama Ve Görevlendirme
1-Dilekçe
1 Hafta
 
İle İlgili Yazışmalar
2-Konu İle İlgili Resmi Yazılar
 
 
3-Valilik Oluru
 
 
4-Kaymakamlık Oluru
 
5
Hasta Hakları Başvuru Şikayet
1-Dilekçe
15 Gün
 
Ve Talepleri
2-Kimlik Bilgileri
 
6
Şikayetlerle İlgili İşlemler
1-Dilekçe
10 Gün
 
7
Aile Planlaması Malzeme Takibi Ve Lojistiği
1-Malzeme Talebi
3 Ay
 
2-Dağıtılan Malzemenin Kontrolü
 
3-Müdürlükten gelen yazı
 
8
Eğitim İşlemleri
1-Müdürlükten gelen yazı
3 Gün
 
2-Halk Sağlığı Eğitimleri, Hizmet içi eğitim için T.C. kimlik no
 
9
Okul Aşıları
1-Sorumlu Bölgede Bulunan Okulların Rutin Aşılarını Yapmak
Belirli Periyotlarda
 
2-Öğrencileri Aşılar Konusunda Eğitmek
 
10
Aşı Kampanyalarının Takibi
1-Konu İle İlgili Yazı Ve Haberleri Takip Etmek
Belirli Periyotlarda
 
2-Zamanında Aşı Kampanyası Yapmak
 
11
Aşı Temini Ve Dağıtımı
1-Söz Konusu Aşılama Programları İçin Yeterli Aşı Teminini Sağlamak
15 Gün
 
2-Aile Hekimlerinin Aşı Teminini Sağlamak Ve Dağıtmak
 
3-Yapılan Hizmetlerin İstatistik Çalışmasını Yapıp Halk Sağlığı Müdürlüğüne Sunmak.
 
12
Çevre Sağlığı Hizmetleri
1-Gelen Dilekçe, Mail Ve İhbarlar
1 Hafta
 
2-Konu İle İlgili Yere Resmi Araç İle Doktor Ve Çevre Sağlık Teknisyeni İle Gidilmesi
 
   
3-Olay Yerinin İncelenmesi Ve Rapor, Tutanak Veya Gerekli Resmi İşlemlerin Yapılması
 
4-Gerekli İse Numune Alınması, Klor Ölçülmesi
 
5-Evrakların Toplum Sağlığı Merkezinde Dosyalanması
 
13
Su Numunesi Alınması Hizmetleri
1-Her Hafta Alınacak Su Numunelerinin Belirlenmesi
1 Hafta
 
2-Alınan Numunelerin Aynı Gün Batman Halk Sağlığı Laboratuarına Teslim Edilmesi
 
3-Verilen Tarihten 1 Hafta Sonra Su Numunelerinin Sonuçlarının Alınması
 
4-Uygunsuz çıkan Su Numunelerinin Gereği İçin İlgili Kişi ve Kurumların Bilgilendirilmesi ve Uyarılması
 
5-Uygunsuz çıkan Su Numunelerinin Nedenlerinin Araştırılması, Gerekli Tedbirlerin Alınması Aldırılması
 
5-İlgili Evrakların Toplum Sağlığı Merkezinde Dosyalanması
 
14
Bakiye Klor Ölçüm
1-Her Gün 26 Noktadan Bakiye Klor Ölçümü Yapılması
1 Gün
 
Hizmetleri
2-Toplum Sağlığı Merkezinde Ölçüm Sonuçlarının Kayıt Altına Alınması
 
 
3-Sağlık Bakanlığı'nın Web Sayfasında Bulunan Veri Tabanına Sonuçların Girilmesi.
 
15
Ölüm İşlemleri
Ölüm belgesi, Nüfus Cüzdanı ve Mernis Ölüm Tutanağı
10 Gün
 
16
Tütün Denetimi
 
Belirli Periyotlarla
 
Müdürlükten gelen yazı ,
 
İş yerlerine denetim
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
 
 
 
 
 
 
Adı ve Soyadı
İlk Müracaat Yeri
İkinci Müracaat Yeri
 
Görev Ünvanı
Dr. Nalan Güven AKTUNÇ
Ünal KOÇ
 
Adresi
İlçe Sağlık Müdürlüğü
Kaymakam
 
Telefon No
İlçe Sağlık Müdürlüğü
Kilimli  Kaymakamlığı
 
Faks No
(0372)270 08 32
(0372)270 03 02
 
E-posta Adresi
((0372)270 08 32
(0372)270 03 01