T.C.
KİLİMLİ KAYMAKAMLIĞI
İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
 
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
1
Bilgi Edinme Kanununa göre yapılan talepler
Dilekçe veya elektronik posta (e- mail)
15 gün
2
Sıhhi Müesseselere Ruhsat Verilmesi
1- Başvuru beyan formu
2- İkametgâh
3- Sağlık Raporu
4- Vaziyet planı veya kroki
5- Oda kayıt belgesi
6- Kat Mülkiyeti Kanununa tabi ise alınması gereken izin belgesi
7- Özel yapı şeklini gerektiren işyeri ise izin belgesi
8- Ustalık belgesi
9- İtfaiye raporu gerektiren işyeri ise itfaiye raporu (Yangın Tüpü Faturası)
1 gün
3
Umuma Açık Eğlence ve İstirahat Yerleri Ruhsatlarının Verilmesi
1- Başvuru beyan formu
2- İkametgâh
3- Gerçek ve/veya Tüzel Kişiliğe Ait Evraklar
4- Vaziyet planı veya kroki
5- Oda kayıt belgesi
6- Kat mülkiyeti Kanununa tabi ise alınması gereken izin belgesi
7- Özel yapı şeklini gerektiren işyeri ise izin belgesi
8- Ustalık belgesi
9- İtfaiye raporu gerektiren işyeri ise itfaiye raporu (Yangın Tüpü Faturası)
10-  Gerekirse Mesul Müdür Sözleşmesi
30 gün
4
Genel Evrak İşlemleri
Yazı veya dilekçe
1 gün
5
 
İlköğretim Okullarının Ödemeleri
1-Fatura
2-Onay           
1-3 gün
6
Köy Muhtarlığı Talepleri
Dilekçe ve varsa eki İhtiyar Heyeti Kararı vb.
15gün
               
                Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
               
           
            İlk Müracaat Yeri           : İlçe Özel İdare Müdürlüğü                                                               İkinci Müracaat Yeri                   : Kilimli Kaymakamlığı
            İsim                             : Zehra BAY                                                                                     İsim                                         : Ünal KOÇ
            Unvan                          : İlçe Özel İdare Müdür V.                                                                  Unvan                                       : Kaymakam
            Adres                           : Kilimli Kaymakamlığı                                                                      Adres                                       : Kilimli Kaymakamlığı                         
            Tel                               : 0 372 260 01 19                                                                             Tel                                            : 0 372 260 03 01
            Faks                            : 0 372 270 03 02                                                                             Faks                                         : 0 372 270 03 02
            e-posta                        : www.kilimli.gov.tr                                                                            e-posta                                      : www.kilimli.gov.tr