KİLİMLİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
1
Telefon ile veya bizzat gelerek sorulan dini soruların  cevaplandırılması
---
ANINDA
2
E-mail yoluyla sorulan dini soruların  cevaplandırılması
Form dilekçe
5 GÜN
3
Mektup ve faks yoluyla sorulan dini soruların  Cevaplandırılması
Dilekçe
7 GÜN
4
İhtida İşlemleri
1- Dilekçe, 
2- Fotoğraf (4 Adet),
3- Yabancı uyruklu ise pasaport Örneği. 
1  SAAT
5
Aile İrşat Rehberlik Bürosu Hizmetleri
Mevcut değil ( Fetva Hattı – 2700107)
ANINDA
6
Vekalet Yoluyla Kurban Kesimi
Banka Dekontu
30 DAKİKA
7
Cami Devirleri
1-  Dilekçe
2-  Caminin isim tutanağı
3-  Cami devir tutanağı
2 GÜN
8
Cami Dersleri
Dilekçe
Not: Haftada en az iki saat ders
1 SAAT
9
Dernek, Vakıf, Kurum ve Kuruluşlardan Vaaz ve Mevlit için Camilerin Kullanım İzni
Dilekçe 
2 GÜN
10
Camilerde Film, Fotoğraf Çekim İzni
Dilekçe 
5 GÜN
11
Ulusal TV.lerin camilerde  Mevlit programlarını çekim izni.
Dilekçe 
15 GÜN
12
Güneşin doğuşu ve batış vakti öğrenme talepleri
Dilekçe
7 GÜN
13
Kur'an Kurslarına Öğrenci Kayıt İşlemleri
1- Form dilekçe
10 DAKİKA
14
Yaz Kur'an Kurslarına Öğrenci Kayıt İşlemleri
 Form dilekçe
10 DAKİKA
15
Kur' an Kursu Açılışı
1- Kurs binasına ait tahsis belgesi,
2- Bina tanıtma formu,
3- Sağlık Müdürlüğü raporu, 
1 AY
16
Hafızlık Tespit Sınavları (Yılda bir defa)  Bölge merkezi İl Müftülüklerinde yapılır.
1- Hafızlık tespit sınavı müracaat dilekçesi 
2- Fotoğraf  (3 Adet)
1 HAFTA
17
Camilerde Kur'an Öğretimi Kurslarına Kayıt İşlemleri
Form dilekçe
10 DAKİKA
18
Hac Ön Kayıt İşlemleri
1-  Form dilekçe,
2-  Nüfus cüzdanı  fotokopisi,
3-  Ön kayıt ücretinin bankaya yatırıldığına dair para dekontu.
30 DAKİKA
19
Hac Kesin Kayıt İşlemleri
1-  Form dilekçe,
2-  Hac ücretinin tamamının veya taksit miktarının bankaya  yatırıldığına dair para dekontu,
3-  4x6 ebadında biometrik  (4 adet) vesikalık fotoğraf,
4-  Pasaport.
30 DAKİKA
20
Umre kayıt İşlemleri
1- Katılacağı tur tarihi itibariyle geçerlilik süresi en az (1) yıl olan pasaport,
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3- 4x6 ebadında biometrik (3 adet) vesikalık fotoğraf,
4- Umre seyahat ücretinin yatırıldığına dair para dekontu,
5-  Aşı kartı,
6- Umreye yalnız gidecek 45 yaşından küçük bayanlar ile 18 yaşından küçük erkekler için, noterden alınacak muvafakat name ile taahhütname,
7- 45 yaşından küçük bayanlardan eşleriyle birlikte gidecek  olanların evlenme cüzdanı fotokopisi, yanında eşi olmayıp birinci derece erkek akrabası ile gidecek olanlardan ise akrabalık belgesi.
30 DAKİKA
21
Cami Derneklerinin İl Dışı Yardım İstekleri için İstenen Belgeler
1-  Dilekçe,
2-  İl Dernekler Müdürlüğü İzin Belgesi,
3-  Yetki Belgesi
4-  Kaymakamlık Üst Yazısı,
5-  Ibanlı Banka Hesap numarası
20 GÜN
22
Cami Yapımı
1-  Dilekçe
2-  Tasdikli Proje
3-  Şahıs ile Mal sahibinin Noterden Tasdikli Taahhütname. 
4-  Tapu fotokopisi. 
5-  Arsanın Belediyesi İmar Planında Cami Yeri Olarak Tahsisine Dair Belge.
15 GÜN
23
Cami Derneklerinden Gelen Yardım Talepleri
1-   Keşif Özeti.
2-   İnşaat  Fotoğrafı.
3-   Tapu/Tahsis Belgesi
4-   Teşekkülün Hukukî Statüsünü gösteren belge.
5-   Teşekkülün faaliyette olduğuna dair belge.
6-   İnşaat Ruhsatı veya Onarım Belgesi. 
30 GÜN
24
Gerçek veya Tüzel Kişilerce (Cami ve Kur’an Kursu Yaptırma Yaşatma Dernekleri vb.) cami yaptırma başvuru işlemleri
1-   Cami yeri imar planında ibadet alanı olarak ayrılmış olmalıdır.
2-   Cami yapılacak alan 2500 m² den küçük olmamalıdır. 
3-   Camii yapacak şahıs veya tüzel kişiler dilekçe ile müracaat edeceklerdir.
4-   Cami yapılacak yerin Tapusu olacaktır.
5-   Cami Derneği tarafından cami yapılacaksa; Cami yapılacağına dair alınan kararın fotokopisi getirilecektir. 
6-   Köylerde yapılacak cami için Köy Muhtarlığı Karar Alacak ve . Kararın fotokopisi getirilecektir.
7-   İl ve İlçelerde yapılacak camiler için Müftülükçe Valilik ve Kaymakamlık onayı alınacaktır.
30 GÜN
25
Nikah İşlemleri
1- Evlenme Ehliyet Belgesi
2- Evlenme Beyannamesi ve Evlenme İzin Belgesi
3- Sağlık Raporu
4- 4 Adet Biometrik Fotoğraf
5- Soyadlarını kullanmak isteyen bayanların dilekçe vermesi
10 GÜN İLE 6 AY ARASI
26
Emekli veya görevden ayrılanların pasaport belgesi müracaatında
1- Emekli veya görevden ayrıldığı tarihteki görev yerini ve en son ikamet adresini ve T:C kimlik numarasını, sahip olduğu Pasaportun numarasını, telefon numarasını belirtir pasaport müracaat belgesi yazılı beyanı,
2- Eşi, kızı veya çocuklarının müracaatında memurun eşi ve çocuğu olduğunu, T. C. Kimlik numarasını belirtir yazılı pasaport talep belgesi beyanı. 
5 GÜN
27
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamında Yapılan Başvuruların Cevaplandırılması
 Dilekçe veya e-posta
15 GÜN
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
:
İlçe Müftülüğü
İkinci Müracaat Yeri
:
Kaymakamlık
İsim
:
Seyfettin KOCAOĞLU
İsim
:
Ünal KOÇ
Unvan
:
İlçe Müftüsü
Unvan
:
Kaymakam
Adres
:
Merkez  Mahallesi Mehmet Ünlütürk Cad.No:13/B  Kilimli/ZONGULDAK
Adres
:
Merkez Mahallesi Karaelmas Cad. No: 17 Kilimli  ZONGULDAK
Telefon       
:
0 (372) 270 01 07
Telefon       
:
0 (372) 270 03 01
Faks
:
0 (372) 270 01 08
Faks
:
0 (372) 270 03 02
e-Posta
:
kilimli@diyanet.gov.tr
e-Posta
:
kilimli@icisleri.gov.tr
İlk Müracaat Yeri
:
İlçe Müftülüğü
İkinci Müracaat Yeri
:
Kaymakamlık