ZONGULDAK DEFTERDARLIĞI KİLİMLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARDI
 
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1
Genel Bütçeli Dairelerinin Gelirinin Tahsil Edilmesi
1- Konusuna göre
15 DAKİKA
a) İlgili İdarenin yazısı
b) Mahkeme kararı
c) İdari para cezası karar tutanağı
d) Ecrimisil İhbarnamesi
e) İlgilinin Beyanı
2
Kaybedilenalındı belgeleri için tasdikli suret verilmesi
 
1 SAAT
1-Dilekçe
2-Gerekli hallarde gazete ilanı
 
 
 
3
Teminat Alınması
1- İhaleyi Yapan Kurumun Yazısı
15 DAKİKA
2- Teminat Olarak Kabul edilecek değerler
4
Kesin Teminat İadesi
1- İhaleyi Yapan Kurumun İlişiksizlik Yazısı
45 DAKİKA
2- Alındı Belgesi
3- SGK İlişiksizlik belgesi
4- İhale konusu iş ile ilgili vergi borcu bulunmadığına dair belge
5- Nakit teminatların iadesinde ilgilinin Banka Hesap bilgilerini gösterir dilekçe
6- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
5
Geçici Teminat İadesi
1- İhaleyi yapan kurumun iadeye ilişkin yazısı
45 DAKİKA
2- Alındı Belgesi
3- Nakit Teminatların iadesinde ilgilinin Banka Hesap bilgilerini gösterir dilekçe
4- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
6
Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler
1- Alındı belgesi
1 SAAT
2- İlgili idarenin veya mahkemenin iadeye ilişkin yazısı
3- İlgilinin Banka Hesap bilgilerini gösterir dilekçe
4- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
7
Mahsup belgesi niteliğinde muhasebe işlem fişi verilmesi
Kimlik numarasını veya vergi numarasını içeren dilekçe
10 DAKİKA
7
Emanet İade işlemleri
1- İlgilinin banka hesap bilgilerini ve kimlik numarasını içeren dilekçe
30 DAKİKA
2- Alındı Belgesi (Düzenlenmiş olması halinde)
3- Gerekli hallerde idarenin iade yapılmasına ilişkin yazısı
4- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi