1- İLGİLİ MEVZUAT :1- Adli Sicil Kanunu. 

2- Adli Sicil Yönetmeliği.2- İSTENEN BELGELER :Dilekçe.. 
 
 
NOTLAR :
 
1-Adli Sicil Kaydı sorgulaması esnasında kimliğin aslının gösterilmesi zorunludur.
2- Dilekçelerde adli sicil kaydının ne amaçla kullanılacağının ve verilecek merciin belirtilmesi zorunludur.
 
AÇIKLAMALAR :
 
          Adli Sicil Yönetmeliğinin 9. Maddesi Uyarınca;
          Adlî sicil bilgileri, kullanılış amacı ve verileceği merci belirtilmek suretiyle; ilgili kişiye veya vekâletnamede açıkça belirtilmek koşuluyla vekiline, kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına verilebilir.
 Taleplerin yazılı olarak yapılması sırasında, adlî sicil bilgisinin niçin istendiğinin belirtilmesi ve nüfus kimlik bilgilerini içeren belgenin dilekçeye eklenmesi; kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarınca da kimlik bilgilerinin tereddüde yer vermeyecek şekilde bildirilmesi zorunludur.
Yabancı devletler tarafından istenilen adlî  sicil  bilgileri taraf olduğumuz ikili ve çok taraflı sözleşmeler uyarınca, sözleşme olmayan ülkeler için de karşılıklılık esaslarına göre verilir.3- ADLİ SİCİL KAYDINI VEREBİLECEK MERCİLER : 

          Adli sicil bilgilerinizi Cumhuriyet Başsavcılıklarındaki Adli Sicil Bürolarından, Kaymakamlıklardan ve e-devlet üzerinden alınabilmektedir.

       E-devlet üzerinden alınan adli sicil kayıtları da geçerli belgelerdir. Ancak belgenin geçerli olabilmesi için sorgulama yaptıktan sonra Dosyayı İndir düğmesine tıklayarak çıktı almanız gerekmektedir.

          E-devlet üzerinden adli sicil kaydınızı sorgulamak için 
Tıklayınız !